Scegli la lingua | Izberi jezik | Choose your language

  • Logo partner Središče Rotunda primorski družbeni center
  • Logo partner ARES
  • Logo partner svet slovenskih organizacij
  • Logo partner GOLEA - Lokalna energetska agencija
  • Logo partner Javni zavod Športni in mladinski center Piran
  • Logo partner Fogolar Furlan Tržič

Progetto ENRI finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi Nazionali.

Projekt ENRI sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovaja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.